A wales-i bárd - saját novella

Történet egy másik Edward királyról

Eredetileg az Arany 200 pályázatra írtam ezt a novellát, és olyan szempontból mérföldkő, hogy ezt tartom az első kiforrottabb szatírámnak... de a blogomon csak idén osztottam meg. Remélem, olyan élményt nyújt számotokra az olvasása, mint amilyen nekem a megírása volt.

Illusztráció keresése közben futottam bele ebbe a képbe - noha a novellában nem szerepel, a fejemben valahogy mindig kék hajjal jelent meg a bárd.
(Forrás)

„Wales mocskos” mondták legtöbben. „Rémes a levegő, az elmúlt években drasztikusan megnőtt az asztmás betegek száma, nem hallották?” gyakori volt ez a frázis is a londoni nemesség körében. „Na, azért mi sem panaszkodhatunk, a mi drága városunk sem a tiszta levegőjéről híres. De vitathatatlan, Wales-ben borzalmas, milyen állapotok uralkodnak. Azt gondolná az ember, az ilyen területek megőrzik a maguk ritka szépségét így a 21. század végén is, de szegény Wales-et valóságos átokként sújtotta a városiasodás…” érkezett ilyenkor gyakran a válasz. „Vitathatatlan, az angol korona egyik szégyenfoltja…”

És pont a nemesség lekicsinylő véleménye miatt senki nem bírta felfogni, mit imád annyira Wales-en a fiatal király. Mert ő nagyon szerette a romlott levegőjű, mocskos kis tartományt. Királyi teendője nem volt sok, így szívesen is látogatta… elegáns, fakószürke, szépen fényezett autóval gurult végig az utcákon, a kipufogó ontotta magából a maró gázokat, amelyek Edward királyt, a tiszta, hűvös levegőjű utastérben nem érték el. Látta az ablakon át az eladókat, akik a kirakatot rendezgették, a karbantartókat, akik a fényreklámokat javítgatták, a szemetesautót, ami elgurult az utcák között. Az anyát, aki a menetrendet nézte, sima, hófehér bőrű, kiskamasz lánya kezét szorítva, várva, hogy végre elindulhassanak az iskolába, és reménykedve, hogy nem lesz komoly a késés. Alighanem a rossz levegő volt az oka annak is, hogy a megállóban ácsorgó néhány ember kivételével egyáltalán nem jártak az utcákon. A kislány anyja kezét megszorítva a fakószürke autóra mutatott, lelkesen mosolygott… Edward király arcára pedig halvány, gyermeteg mosoly ült ki. Talán már fel is ismeri az autót, talán neki magának örülnek a gyerekek. Ahogy hátradőlt, egész tudatát betöltötte a gondolat, hogy Wales valósággal hazavárja már, talán jobban is, mint az örökké hőbörgő-háborgó London. Nem vette észre, hogy az anyuka, amint az autó tovább haladt, megfeddte kislányát.

Cardiff városközpontjából kiérve a Montgomery Hotel irányába indult… elegáns lakosztály várta ott minden alkalommal, mikor betért szállásért. A személyzet mosolygott, udvariasan fogadták, és hagyták, hadd feledkezzen el az államügyekről. Edward tulajdonképpen gyűlölte az államügyeket. Bosszantóak voltak, akár a szúnyogcsípések, olyasmik, amiket nem lehet figyelmen kívül hagyni, pedig annyira, de annyira szeretné az ember… Wales rossz levegője pedig valamiért még ebben is segített.

Ahogy elérték a hotelt, és az autó bekanyarodott volna a parkolónak, észrevette, hogy egy kölyök unottan támaszkodik neki a sorompónak. Beljebb nem engedték, ki tudja, miféle vandál lehet, de úgy tűnt, remekül érzi magát ott is. A füléből fülhallgató lógott, dúdolt valamit, és az egyik lábával egy kavicsot rugdosott a betonon.

A király már az autó ablakából kiszúrta, és nem tudta, miért szólt oda a sofőrnek, hogy álljon meg, ő kiszállna. A sofőr sem értette, így a férfi hozzátette, hogy hamarosan csatlakozik, várja meg a recepción. Edward nem tudta, miért érzi úgy, meg kell szólítania a fiút, mégis volt benne valami, ami felkeltette az érdeklődését. Talán pont az az egykedvű tekintet, amivel a parkolón túli világot vizslatta. Unott, de nem érdektelen… talán az objektív lett volna a helyes jelző. Igen, a kölyök tekintete határozottan olyan volt, mint az emberé, aki látja maga körül a dolgokat. Csendben, némán konstatálja őket, nem henceg, nem hirdeti fennhangon, mennyire eszes, csak figyel. Nem, talán mégsem az. Egyszerűen az egyedülléte volt az, ami megragadta a királyt. Eszébe jutott a kislány az utcán, hogy a megjelenése jobb kedvre derítette az embereket… valami szánalomféle, valami vágy arra, hogy leereszkedjen egy emberhez… igen, határozottan ilyesmi okozta, hogy végül odalépett a kölyökhöz.

A fiú mintha észre sem vette volna, mintha nem tudná, kivel van dolga… beletúrt a zsebébe, elővett egy csomag rágót, két darabot a szájába dobott, és hangosan csámcsogva rágni kezdett.

Edward megköszörülte a torkát. Nem kapott reakciót.

- Ki vagy te kölyök? - kérdezte végül. A fiú erre már felnézett, különös árnyalatú, kék szemével végigmérte az uralkodót, kissé elhúzta a száját (alighanem az bosszantotta, hogy a nála nem sokkal idősebb király egyszerűen "kölyöknek" nevezte). A király csak ekkor vette észre a bal arcán húzódó karmolás-nyomokat. Mintha valaki bele akart volna kapni a szemébe, és épphogy elvétette volna… talán már régebben történt, a sebhelyek fehérek voltak.

- Bárd vagyok. – szólalt meg végül.

- Bárd?

- Ja. - elfordult, és csámcsogott tovább. Edward felvonta a szemöldökét, majd ismét megszólalt.

- És… mit csinálsz, mint bárd?

- Nem hazudok. - vonta meg a vállát a kölyök. - Azért vagyok bárd, hogy ne kelljen hazudnom.

- Másképp hazudnod kéne?

- Ja. - fordult el ismét a fiú. Edward értetlenül megfogta a vállát.

- Hány éves vagy?

- Az mindegy. Nincs megszabva, hogy hány éves kortól lehetek bárd.

- Nem lenne iskolában a helyed? - a fiú nemet intett. - Nekem fiatalnak tűnsz.

- Az iskolában is hazudnak. A tanár elmondja a hazugságot, én megtanulom, aztán számon kérik. Ha számonkérésben leírom, amit a tanár hazudott, szükségképpen nekem is hazudnom kell. Bárd vagyok. Nem hazudhatok.

A király felsóhajtott. A kölyök szemlátomást megszállottja volt a hazugság témájának. "Bárd." Hangzatos címke egy iskolakerülőnek. 

- A bárd tehát egyfajta szakma is? Megélsz belőle?

- Ne beszéljen bolondokat. Az emberek nem fizetnek az igazságért. Ellenkezőleg. Az emberek utálják az igazságot. Tehát utálják a bárdokat is. Vagyis utálnak engem.

- Én nem utállak. – jegyezte meg a király. – Pedig ember vagyok.

A fiú ismét felnézett, ismét végigmérte a királyt, naiv, mogyoróbarna szemeit, kerek, gyerekes ábrázatát. Csámcsogott kettőt a rágón, majd félrebillentette a fejét, mintha úgy többet látna a beszélgetőpartneréből, és nem is pislogott, amíg ismét el nem fordult. Edward továbbra is állt ott, kissé esetlenül, várva a választ. Már éppen azon gondolkozott, otthagyja a fiút, mert úgysem lesz hajlandó reagálni, amikor az felsóhajtott.

- Nem utál engem, mert ostoba, mint a föld. – suttogta. – Az ostobák nem utálják az igazságot. Csak nem látják. Mivel nem látják, nem tudják, hogy a bárd az igazat mondja. Tehát nem gyűlölik a bárdokat sem.

Edward keze ökölbe szorult. Nem volt igazán hiú a rangjára, sosem, de ez mégis sértő volt. Hogy egy kölyök ennyire könnyedén, ennyire meggondolatlanul ostobának nevezze… nyugalmat erőltetett magára. Csak egy fiú, nem lehet több tizenhatnál. Az ilyen korú gyerekeknek sok minden kibukik a száján meggondolatlanul.

- Látja? Most arra gondol, nem tudom én, mit beszélek. Pedig maga nem tudja. – a király nyitotta volna a száját, de a fiú ismét rápillantott, és ez elég volt, hogy elhallgasson. A kék szemek valósággal villámlottak. – Látta az érkezését csodáló gyermeket, de látta azt, amikor annak a kislánynak az apja nincstelen lett? Észrevette, az arcán a sápadtságot, amit a rossz levegő, és egy régi betegség okozott? Nem maga volt a bűnös, hanem egy öreg, aki Londonban székel… maga csak túl ostoba volt, hogy észrevegye. Nem látta a lángoló gyűlöletet az anya tekintetében, mert a gyűlölethez is szem kell, vagy rejtve marad. Az üzletekben rakodókon nem látja, mennyit, és milyen keservesen dolgoznak, hogy egyáltalán a helyiség bérleti díjára fussa nekik. Nem maga hozta a törvényeket, amelyek pokollá tették az életüket… maga csak ostoba. Nem bűnös, csak a bűnösök arca… ironikus, nem? Maga jó, csak buta. A királyi székbe ilyen való, mert az ilyen még úszni is elfelejt, ha összecsapnak a feje felett a hullámok. A rókák, meg viperák, akik tömött zsebbel akarnak távozni, azok mindig lejjebb vannak. Azok csak adják a lovat a magához hasonlók alá.

A fiú ismét elfordult. A szemének furcsa, kísérteties villámlása megszűnt. Lufit fújt a rágóból, majd összehúzta mellkasán a dzsekijét, mintha fázna. A király csendesen nézte. A fiú végül felé nyújtotta az egyik fülhallgatót.

- Szeretne belehallgatni? – a férfi elvette a fülhallgatót, a jobb fülébe illesztette, majd elegáns öltönyében nekidőlt a poros sorompónak. A füstös, rossz levegőt még mindig nem szokta meg érzékeny orra, ezért néha fintorgott. A fülhallgatóból különös, zavaros hangok hallatszódtak.

- Mi ez? – kérdezte.

- Ez csak zaj. – vonta meg a vállát az ifjú bárd.

- Minek hallgatsz ilyesmit?

- A zaj maga a káosz. Csak hallgatom, és nézem a világot. Ahogy mennek el az emberek, ahogy sírnak, szenvednek, ahogy dühösek, és néha, ahogy mosolyognak. Minden kaotikus, szétfolyik. A zajban eggyé válok mindennel, ami szétfolyt. Keresem az utat ebben a kavalkádban, és majd megőrülök belé, tudja? Aztán végül, hirtelen összeáll a kép, megtalálom az utat, és akkor eléneklem az igazat, mert csak akkor látom igazán mi a baj, akkor, amikor elhiszem, hogy van megoldás.

- És ha megtaláltad azt az utat… és énekeltél… akkor mit teszel?

- Azután talán elkezdek járni rajta. De többnyire nem jutok tovább az éneknél. Szeretnék, de… nem megy.

Különös párost alkottak, ahogy a sorompónak támaszkodva hallgatták a zajt. Edward egy idő után úgy vélte, igazán hall valami lényegeset, valami értelmeset… fegyvercsörgések, sírás, hörgés, düh, és zene… egy politikus hirdeti álláspontját a parlamentben, emberek pedig kétségbeesetten klikkelnek rá egy politikai cikk főcímére az interneten. Bűzös a levegő, de megszokja… az orr egy idő után már nem is érzi, hogy egyre töményebb a bűz. A nép szereti a királyát… a király egy arc, egy jelkép. A nép gyűlöli a királyát… mert a király egy arc, egy jelkép. A király lehetne egy jól megcsinált számítógépes effekt, a nép nem venné észre. Szól a dal a zajban… teljes a zavar, és mintha lángok csapnának fel a távolban…

Edward király abban a pillanatban rádöbbent, mennyire ostoba. És ahogy a fiú szúrós, kék tekintete találkozott az övével, hirtelen rájött arra is, mennyire, de mennyire mélyen gyűlöli az ifjú bárdot.

Megjegyzések

 1. Megunhatatlan örök kedvenc,
  kár hogy azokhoz nem jutt ell akiknek igazán szükségük lenne rá.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Nagyon szépen köszönöm! Remélem azért akad olyan, aki olvassa, és elindít benne valamit - talán hiú remény, de hátha.

   Törlés

Megjegyzés küldése

Népszerű bejegyzések